top of page

Ümraniye Ofis Yapısı

Mimari

İstanbul

Yaklaşık 4000 m² inşaat alanına sahip olan yapı ticari fonksiyonludur. Bitişik nizamında olan yapının tüm kullanım alanının tek bir işletmenin ya da katlarda farklı işletmelerin olabileceği düşünülerek esnek bir çekirdek üzerinde değerlendirilmiştir.
Hakim cephedeki yapı plastiğinin elde edilebilmesi için, sürekliliği olmayan düşey giydirme profilleri şaşırtılarak kullanılmıştır.
Yapıda enerji verimliliği hedeflenerek iklimlendirme planlanmıştır. Isı geri kazanım cihazları ve ısı pompası ile desteklenen mekanik kurgu mimari elemanlardaki malzeme seçimleri ile desteklenmiştir.

bottom of page