top of page

Ardahan Kentsel Tasarım

Kentsel Tasarım

Ardahan

Ardahan Kent Merkezi’nden geçen Kura Nehri, şehir yaşantısının kalitesinin arttırılması adına çok önemli bir girdi olmasına rağmen kıyı düzenlemeleri nitelikli bir şekilde yapılmamıştır. Hem nehir kenarı rekreasyon alanlarını içeren, hem Kale etrafını içeren, hem de eski askeri alanları içeren bir çalışma alanı tanımlanmıştır. Bütüncül bir yaklaşımla farklı işlevler getirilmiş ve kentsel yaşamı daha nitelikli hale getirilmesi amaçlanmıştır. Askeri Alan’da kalan eski kışlanın olduğu bölgede tarihsel değer taşıyan yapılar korunup iyileştirilerek Ardahan Üniversite’ne kazandırılmıştır. Çöküntü bölgesi halindeki kale çevresi ise turistik anlamda daha kullanışlı bir hale getirilmiştir. Nehir boyunca uzanan aktif ve pasif yeşil alanları ise rekreatif amaçlarla değerlendirildiği gibi çeşitli sportif faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği açık alanlara dönüştürülmüştür.
Ardahan Kent Merkezi Kentsel Tasarım Projesi’nin parçası olan diğer bir bölge de Eski Askeri Hastane’nin olduğu yapı adasıdır. Yapı adasının tam ortasında konumlanan tarihi yapı (Askeri Hastane) korunmuş ve gerekli yenileme çalışmaları yapılması önerilerek bir kültür-ticaret merkezi haline getirilmiştir. Mevcuttaki Ardahan Merkez Cami de tasarımın bir ögesi olarak düşünülmüş ve yeniden düzenlenen meydanı ile birlikte projeye entegre edilmiştir. Bölgede, hem yerel ticari hayat açısından hem de turistik anlamda ciddi bir ihtiyaç olan geleneksel çarşı bu bölgede kurgulanmıştır. Öte yandan kent merkezine hitap etmesi beklenen zemin kottaki ticari birimlerin üzerinde yükselen konut yapıları tasarlanmıştır. Bütün yapı adası bütünsellik içerisinde değerlendirilmiş ve kültürel-ticari merkez olan eski taş binayı ortasına alacak şekilde avlulu bir yapı kompleksi haline getirilmiştir. Kentin önemli omurgalarından birinin bu meydanın ortasından geçmesi öngörülmüş, bu omurga toplu taşın hatları ve bisiklet yolu ile kuvvetlendirilmiştir.
Yakın bir geçmişe kadar içerisinde alabalıkların yaşadığı temiz bir akarsu olan Alabalık Deresi, yanlış ıslah çalışmaları sebebi ile ince bir su şeklinde akmakta ve dönem dönem kurumaktadır. Kent için çok değerli bir öge olan derenin ve yakın çevresinin gelecek ihtiyaçlarına göre yeniden kurgulanması hedeflenmiştir. Yanı başında bulunan eski cezaevi Ardahan Kültür ve Kongre Merkezi’ne dönüştürülmüş, Kura Nehri tarafındaki bölgeler yeni gelişim alanları olarak önerilmiştir. Öte yandan, dere boyunca bir tarafta açık ve yeşil alanlar tasarlanmış, diğer tarafta ise çeşitli ticari birimler kurgulanmıştır. Günümüzdeki kullanışsız ve sağlıksız görüntüsünden, nitelikli ve işlevsel bir kentsel alana dönüşmesi hedeflenmiş, Alabalık Deresi’nin eski halinde olduğu gibi yeniden kente kazandırılması amaçlanmıştır.
Şehir Stadyumu yakınında bulunan Karayolları arazisinde planlanan Gençlik Parkı ve Festival Alanı projesi farklı kullanım olanaklarını bir arada barındırmakta, böylece gün boyunca aktif olarak kullanılması hedeflenmektedir. Kura Nehri’nden gelen aks ile iç kısımlara doğru ilerledikçe; Gençlik Meydanı, Festival Alanı, Spor Alanları, Kapalı Spor Salonu, Çocuk Oyun Alanları sıralanmaktadır. Ayrıca sert geçen kış ayları boyunca kullanılması için kapalı çocuk oyun alanı ile birlikte kreş ve gündüz bakım evi de bulunmaktadır.
Nehir ve taşkın alanı; hem kent vistasına, hem de doğal araziye uygun olarak tasarım alanına dahil edilmiştir.
Proje alanının, mümkün olan her bölgesinde mevcut/tarihi yapıların aslına uygun haline getirilmesi ve kent dokusuna yeniden işlevlendirilerek katılması hedeflenmiştir.
Yeni alan tasarımları için de kaynak olarak kullanılacak akslar, bu tarihi alanların düzenlenmesi ve kullanımları için şekillendirilmiştir.

bottom of page