top of page

Beyoğlu Belediyesi Baruthane Yapısı

Mimari

İstanbul

Günümüze kadar ulaşan eski Baruthane Binaları'nın parçası olan eski eser niteliğindeki ihata duvarlarının, konservasyon müdahalesi ile yerinde korunması planlanmıştır. Tasarlanan yeni yapı, duvar ile arasında meydan oluşturacak şekilde ilişki kurmaktadır.
Yeni yapının eski eser ile yarışmaması adına eski eserde kullanılan ritim referans alınmış, tamamamen yeni ve modern malzemeler ile önerilen yapının saydam kalması amaçlanmıştır. Ayrıca toprak altında herhangi bir hacmin olmamasından dolayı yapı malzemeleri hafifliği ve portatifliği de baz alınarak seçilecektir.
Programların yerleşimi, tarihi binanın yeni fonksiyonu esas alınarak kurgulanmıştır. Kent dönüşümünü iyi tasarım özellikleri ve konsepti ile etkilemesi düşünülen yapının içerisinde toplantı-tanıtım odaları, sunum alanları kafe ve çocuk bakım alanları olması düşünülmüştür. Peyzaj tasarımıyla Baruthane Binası’nın ve çevresinin kullanımının güçlendirmesi düşünülen binanın ve yakın çevresinin kamusal ve kültürel aktiviteler için de kullanılması öngörülmüştür.

bottom of page