top of page

Haliç Kıyı Düzenlemesi

Kentsel Tasarım

İstanbul

Proje alanı: 1. Etap Unkapanı Köprüsü’nden başlayıp, mevcutta TURYOL’un motor bağlama alanı olarak kullandığı bölgeye kadar devam eden, büyük bölümü metro köprüsü eski şantiye sahasından oluşan kısımdır. Yaklaşık 26.000 m2 alana sahip bu etapta, kıyı kesiminde, prekast elemanlarla konsol üzerinde deck yaya yolu ve teraslar planlanmıştır.
2. Etap, mevcutta motor bağlama alanı olarak kullanılan, Makbul İbrahim Paşa Cami ve çevresini de kapsayan bölge, yaklaşık olarak 11.000 m2 bir alana sahiptir. Kıyı kesiminde yer yer konsol yapmaya izin veren prekast elemanlarla, deck yaya yolu ve teraslar planlanmıştır.
3. Etap; Balık Pazarı, TURYOL İskelesi ve Galata Köprüsü girişini kapsayan alandır. Yaklaşık olarak 4.000 m2 bir alana sahip bu etapta, mevcut zemin üzerine iyileştirme ile deck uygulaması yapılması öngörülmüş,. öte yandan yüzer iskele olarak planlanan yeni motor iskelesi önerilmiştir. Karaköy-Tünel tarafından bağlantıyı sağlayan mevcut merdivenler ve merdivenlerin önündeki meydan yeniden planlanmıştır. Ayrıca, bu alanda mevcuttaki büfelerin yerine önerilen modüler kiosklar Yeni İskele Meydanı’na hizmet vermektedir.

bottom of page