top of page

izmir Kalkınma Ajansı Ofisleri

Mimari

İzmir

Çok fonksiyonlu bir ofis-kültür yapısı olarak tasarlanan binada, mekansal hiyerarşiler ve özgün kullanıcı profili tasarımın omurgasını oluşturmaktadır.
Parselin konumundan dolayı gelen aydınlanma ve hakim rüzgar yönündeki problemler tasarımın temel sorunları olarak ele alınmış ve yapı formu buna göre şekillendirlerek konforlu bir çalışma ortamı sağlayan ofis kütlesi elde edilmiştir.
Yapının tasarım sürecinden itaberen başlanarak, inşası ve yapı yaşarlılık aşamasında enerji verimliliği gözetilerek kararlar alınmıştır. Bu bağlamda ısı kontrollü camlar ile çevrelenmiş zarif, geri dönüştürülmüş çelikle üretilen karkas, hava ve ısı bacası (galeri), kontrollü açılabilen doğramalar, dinlenme terasları ve bitkilendirme, mikro iklim oluşumu, geri dönüşüm sistemleri, toprak kaynaklı ısı pompası, yağmur suyu toplama sistemli yeşil çatı gibi sistemlerin kombine çalışması hedeflenmiştir.
Devlet kurumlarının kentli ile ilişkisi olmayan mekansal kurgusunun aksine, şehrin ve bölgenin bir parçası olması hedeflenen kalkınma ajansı binası, ajansın iç işleyişini engellemeyecek şekilde ulaşılabilirlik mantığını tüm binaya belirli katmanlar ile taşımıştır.

bottom of page