top of page

iztuzu Kumsalı Rehabilitasyon Merkezi

Mimari

Muğla

Projenin genel tasarım kurgusunda gece-gündüz kullanım dengesi gözetilmiş, Kamusal ve özerk alanlar birleşerek bütünleşik kullanıma teşvik edilmiştir. Bu düşünce zemininden yola çıkarak farklı kullanıcıların, farklı zamanlarda ve amaçlarla kullanılacağı işlevler mekansal olarak bir araya getirilirken, kapalı, açık ve yarı-açık kullanım çeşitliliği önemsenmiş, çevresiyle güçlü bir ilişki kurması gözetilmiş, proje bütününün doğrudan bir kentsel peyzaj donatı vazifesi üstlenmesi öngörülmüştür.

bottom of page