top of page

Koza Mikro Mimari

Kentsel Tasarım

İstanbul

Kalamış Parkı için planlanan basit bir gölgelik ihitiyacından başlaşayan tasarım, yarı kapalı ve yarı geçirgen mekanların hiyerarşisi ayarışına dönüşen bir mikro mimarlık deneyi haline gelmiştir.
Basit ve birbirinden farklı fonksiyonların nasıl beraber/yakın/yanyana ve ayrı ayrı var olabileceği araştırılmıştır.
Aynı zamanda bir kent mobilyasının mekan üretmesi ile heyecan yaratan proje uygulama aşamasında da bu deneylerine devam etmiştir.
Formdan kaynaklanan sorunların doğal malzeme ile çözülebilir durumda olması ve üretim basitliği, projenin uygun bedeller ile tekrar edilebilmesinin önünü açmaktadır.
Park’ın peyzajı ile olan uyumu ve aynı zamanda kullanım saatlerinin uzun olması projeyi güçlü kılan yanlarındandır.
Gece kullanımında bir atmosferi tanımlayan objeye, gündüz kullanımında sosyal hayatın bir parçasına dönüşmesi, hem çoğul hem de tekil kullanıma hizmet etmesi nedeni ile deneyselliğin zenginlik kattığı bu projeye mikro mimarlık demeyi uygun görmekteyiz.

bottom of page