top of page

Kurbağalıdere Vadisi Yarışması

Kentsel

İstanbul

Kurbağalıdere Vadisi etki alanı içerisindeki yapısal ve bitkisel değerleri geleceğe taşımayı ve yeni gelişimeler arasında sürdürülebilir bir denge kurmayı amaçlayan büyük ölçekli bir fikir projesidir.
Yeni vadi havzası planında eski kullanımlar; gerektiğinde aynen korunacak, gerektiğinde ise yeniden işlevlendirilecek ya da mekansal kurgudaki yeri değişecektir. Gelecekte, Kurbağalıdere Vadisi Havzası’nın yaşayan bir mekan olması planlanmıştır.
Kadıköy ve çevresine bağlanan toplu taşıma sistemi ve sistemin kendi içindeki entegrasyonunu sağlamak amacı ile müdahalelerde bulunulmuştur. Yeni ve eski kullanımların senkronizasyonunu sağlayan ana bağlantı yollarının güzergahları yeniden ele alınmıştır. Odaklaşmanın getireceği otopark sorunlarını ortadan kaldıracak, bireysel araç kullanımını azaltmaya yönelik yeni toplu taşım önerileri sunulmuştur.
Açık ve yeşil alanların kurgusunda; Kuşdili Çayırı’nın, sahip olduğu potansiyelin arttırılması ve sürdürülebilir bir sosyal çevre ile desteklenen müdahalelerle dört mevsim yaşayan bir kentsel açık alan elde edilmesi hedeflenmiştir.

bottom of page