top of page

Ordu Karma Kullanım Projesi

Mimari

Ordu

Proje alanı Kiraz Limanı Mahallesi’nde bulunmaktadır. Boztepe’nin kuzey yamaçlarına denk gelmektedir. Araziye yerleşim, parseldeki ağaç müdahalesini minimumda ve manzara faydalanımını maksimumda tutacak şekilde yapılmaya çalışılmıştır.Arazinin eğimli yapısı teraslama yapılarak ortak alanlar katmanlı bir şekilde kurgulanmış ve bir dezavantaj olmaktan çıkarılarak avantaja dönüştürülmüştür. En alt kotta bulunan rekreasyon ve ticeret alanları kamuya açık olacak şekilde tasarlanarak kent ile bağlantı devam ettirilmek istenmiştir. Sert zeminler ve yeşil alan bantlarının dengeli dağılımı ile yayalar için zengin yürüyüş güzergahları oluşturulmuştur.
Proje alanında yaklaşık 250 adet (2+1), (3+1), (4+1) daire, çatı dubleksleri, bahçe ters dubleksleri, bağımsız villalar ve emsalin elverdiği ölçüde ticari birim projelendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, çeşitli sosyal olanaklar (spor salonları, kreş, mescit, toplantı salonları, vb.) da projeye dahil edilmiştir.

bottom of page