top of page

Rami Kütüphanesi

Mimari

İstanbul

Yapı genel olarak Rami Kışlası Kütüphanesi’ne hizmet etmek amaçlı her katında bulunan geniş okuma salonlarından oluşmaktadır. Bodrum katta çocuk salonu, interaktif etkinlik alanı, bahçeye açılan kafeterya, asma katla birlikte idari ofisler, arşiv ve depolar bulunmaktadır. Yapının ortasında yer alan ışıklıktaki dairesel merdivenlerden, ışıklığa bakan asansörler yada yapının bir adet kuzeyinde bir adet de güneyinde yer alan çekirdeklerden diğer katlara erişim sağlanabilmektedir. Asma kat idari ve depolama bölümleri kendi içerisinde bağımsız olarak çalışmaktadır.

bottom of page