top of page

Yakacık Konut Projesi

Mimari

İstanbul

Önerilen yapının, mevcut eski eser bina ile birlikte 935 ada eski 1 yeni 8 parseli paylaşması planlanmıştır.
Mevcut imar yönetmeliklerine göre; katlar bazında arttırılan yan bahçe mesafelerine ve yapıların birbirlerine yaklaşma mesafelerine riayet edilerek, yeni yapı Ayazma Caddesi ile Dağ Sokak kesişiminde konumlandırılmıştır.
Eski eser yapıyı tasarıma dahil etmek ve yok saymamak adına, önerilen yapının yönelimi eski esere paralel tutulmuş ve parselin yaya, girişi iki yapının orta akslarının kesişiminden alınmıştır. Böylece bu alan tanımlı hale getirilmiş ve ‘küçük bir meydan’ olarak kullanıcılara sunulmuştur.
Zemin altı inşaat alanları mevcut ağaç dokusu gözetilerek tasarlanmıştır.

bottom of page